top of page
  • Yazarın fotoğrafıBi Moda Hayat

Sun Tekstil, İş Dünyasında Kadın Gücüne Öncülük Ediyor!

Sun Tekstil geçtiğimiz yıl, Capital Dergisi’nin “İş’te Kadın Gücü” içeriğinde yer alan “Yönetim Kurulunda Eşitliğin Ötesine Geçenler” sıralamasında birinci olarak, iş dünyasında kadın gücüne ve cinsiyet eşitliğine verdiği önem ile adından söz ettirmişti.Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, bu başarının gururunu yaşarken, şunları dile getirdi:

“Sun Tekstil olarak, 2022 yılı Capital Dergisi ‘İş’te Kadın Gücü - Yönetim Kurulunda Eşitliğin Ötesine Geçenler’ sıralamasında birincilik derecemiz ve 2023 yılı ‘Halka Yeni Arz Edilen Şirketlerde Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları’ ödülümüz ile birlikte;

  • Yönetim Kurulumuzda %67

  • Üst Yönetimimizde %66

oranında kadın temsiliyeti sağlamaktan gurur duyuyoruz. Şirket içinde geliştirdiğimiz ve sonuçlarını takip ettiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan mekanizmaları, yüzlerce tedarikçimize de yayma gayretimize kararlılıkla devam ediyoruz.”

Kadınların İşgücüne Katılımı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranlarında bazı gelişmeler yaşanırken, cinsiyet eşitliği açısından halen önemli bir mesafe kat edilmesi gerekiyor.


1. Kadınların İşgücüne Katılım Oranı Yükseliyor:


2022 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusun işgücüne katılma oranı %53,1 olarak belirlendi. Kadınların işgücüne katılım oranı ise %35,1 seviyesindeydi. Ancak, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %68,8'e yükseldiği kaydedildi.2. İstihdam Oranlarındaki Cinsiyet Farklılıkları:


İstihdam oranlarına bakıldığında, 2022 yılında kadın istihdam oranının %30,4, erkeklerde ise %65,0 olduğu görüldü. Özellikle bölgesel bazda incelendiğinde, en yüksek kadın istihdam oranı %37,4 ile TR90 bölgesinde gerçekleşirken, en düşük oran %18,2 ile TRC3 bölgesinde kaydedildi. Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma oranı ise %16,1 olarak belirlendi.


3. Kadınların Liderlik Pozisyonundaki Temsiliyeti Artıyor:


Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre, 2023 yılı sonunda kadın milletvekili oranı %19,9'a yükseldi. Benzer şekilde, yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı %33,9 olarak kaydedildi. Üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı ise %19,6 seviyesine ulaştı.


4. Kadın Ar-Ge Personelinin Artışı:


Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'deki Ar-Ge faaliyetlerinde kadınların temsiliyeti de artış gösterdi. Kadın Ar-Ge personelinin oranı %34,1 olarak belirlendi. Özellikle yükseköğretimde bu oran %47,5'e yükselirken, mali ve mali olmayan şirketlerde %27,3 seviyesinde gerçekleşti.


5. Cinsiyetler Arası Ücret Farkının Devamı:


Ancak, cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkının tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine devam ettiği görüldü. Yapılan değerlendirmelerde, bu farkın en yüksek yükseköğretim mezunlarında %17,1 ve lise mezunlarında %19,6 seviyelerinde olduğu belirtildi.

Bu veriler ışığında, Türkiye'de kadınların işgücüne katılımının artması ve liderlik pozisyonlarında temsiliyetlerinin güçlenmesi önemli bir ilerleme olarak değerlendirilmektedir. Ancak, cinsiyetler arası ücret farkının devam etmesi, eşitlik ve adalet konusundaki çalışmaların önemini bir kez daha vurgulamaktadır.


Bu içerik, TÜİK ve ilgili kurumların 2022 ve 2023 yılı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. YAYIM TARİHİ :06 Mart 2024

Comments


Top Stories

1/17
bottom of page