top of page
  • Yazarın fotoğrafıBi Moda Hayat

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yeni Pamuk Projesi sekiz önemli öngörüyle sona erdi

AB tarafından finanse edilen Yeni Pamuk Projesi 2020'nin sonlarında başlatıldı ve değer zincirinin dört bir yanından on iki oyuncuyu bir araya getirdi: marka tarafında adidas ve H&M , Fin biyoteknoloji şirketi Infinited Fiber Company , Aalto University  ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Xamk - South-Eastern Finland University of Applied Sciences , sürdürülebilirlik kuruluşu Fashion , tekstil fabrikaları Frankenhuis Textielrecycling (Hollanda) ve Inovafil Fiação (Portekiz), üreticiler Tekstina (Portekiz) ve Kipas Textiles (Türkiye), geri dönüşüm danışmanı REvolve Waste ve İsveç araştırma enstitüsü Rise.Birlikte ticari giysi üretiminde döngüsel bir modeli benimseyerek yola çıkan ekip, üç buçuk yılın ardından projenin sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlar, döngüsel malzemelerin ölçeklendirilmesini ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için sektörün ele alması gereken sekiz önemli öngörüyü özetliyor.


Bu öngörüler arasında, liften lif geri dönüşümünün önemi başta geliyor. Ayrıca, sektörün döngüsel değer zincirlerine geçiş ihtiyacı, sınıflandırma ve geri dönüşüm altyapısının acil olarak geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi gerekliliği, döngüsel bir tekstil endüstrisine geçişi desteklemek için önemli veri zorluklarının ele alınması gerekliliği gibi konular da vurgulanıyor.


Bu temel görüşler, giysi üretiminde dairesel bir modelin benimsenmesi ve başarılı bir şekilde uygulanması için sektörün karşılaştığı kritik adımları belirlemeye yardımcı oluyor.


1- Döngüsel Değer Zincirlerinin Geniş Kapsamda Benimsenmesi


Tekstil döngüselliği, farklı aktörler arasında yeni işbirliği biçimleri ve açık bilgi paylaşımını gerektirirken, tekstil döngüselliği ekosistemleri geleneksel tedarik zincirlerinin ötesindeki endüstrileri kapsamalıdır. Dijital teknolojiler, araştırma kuruluşları ve politika yapıcılar da dahil olmak üzere çeşitli aktörler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı önemlidir.


Konsorsiyum, doğrusal moda iş modellerinden uzaklaşılması ve döngüselliğe geçiş için temel bir değişim gerektiğini vurguluyor.


2- Döngüsellik Tasarım Süreciyle Başlar


Tasarımcılar, yeni stiller tasarlarken ürünlerin kullanım ömrü sonu senaryolarını akılda tutmalıdır. Tasarımın geri dönüşüm sürecini kolaylaştırması, yeniden hammadde olma şansını artırır. Ayrıca, ürünlerin uzun süre kullanılmasını sağlayacak iş modellerinin geliştirilmesi önemlidir.


3- Ayırma ve Geri Dönüşüm Altyapısının Oluşturulması ve Ölçeklendirilmesi


Tekstil geri dönüşümünün büyütülmesi için teknolojik yenilik ve altyapının geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut ayırma ve tanımlama teknolojilerinin geliştirilmesi, tekstil geri dönüşümünde önemli bir adımdır.


4- Verilerin Kalitesinin ve Kullanılabilirliğinin İyileştirilmesi


Tekstil dolaşımına yönelik ekonomik teşviklerin geliştirilmesini destekleyecek güvenilir verilere ihtiyaç vardır. Veri kalitesini artırmak için standartlaştırılmış raporlama gereksinimleri ve dijitalleştirme teşvik edilmelidir.


5- Değer Zincirinde Sürekli Araştırma ve Geliştirme


Elyaftan elyafa geri dönüşümün ölçeklendirilmesi için sürekli araştırma ve geliştirme gerekmektedir. Üretim süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve markaların üreticilerle yakın çalışması önemlidir.


6- Düşük Etkili Fiberlerin Ötesinde Düşünmek


Yenilenebilir kaynaklarla üretilen selüloz karbamat elyafı, çevresel etkileri azaltma potansiyeline sahiptir. Ancak, döngüsel etkinin artırılması için tedarik zincirinin tamamının önemi vurgulanmaktadır.


7- Vatandaş Katılımı


Vatandaş iletişimi ve katılım faaliyetleri, döngüsel ekonominin benimsenmesinde önemlidir. Kafa karışıklığını gidermek için etkili iletişim stratejileri geliştirilmelidir.


8- Uyumlu Mevzuat


Mevzuat, daha sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini teşvik etmek için önemli bir araçtır. Tutarlı ve uyumlu bir yaklaşım benimsenmelidir.Tekstil endüstrisinde bütünsel bir yaklaşım ve zihniyet değişikliği gerekmektedir. İşbirliği ve bilgi paylaşımı, etkili döngüsel değer zincirlerinin geliştirilmesi için temel öneme sahiptir.


Konsorsiyum, geri dönüştürülmüş malzemelere olan yüksek ve sürekli artan talebin, kullanım ömrü sonuna eren tüm tekstil ürünlerinin toplanması ve sınıflandırılması gerektiği gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu süreç için hem mekanik hem de kimyasal geri dönüşüm çözümlerinin kapalı olarak uygulanması gerektiğini belirtiyorlar. Bu, döngüsel (elyaftan elyafa) ve açık döngü geri dönüşümü (elyaftan diğer sektörlere) için geçerlidir.


Ayrıca, düşük kaliteli yeniden kullanılabilir tekstil ürünlerinin AB dışına ihracatının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bunun yerine, bu ürünlerin Avrupa iç pazarında geri dönüştürülmesinin daha avantajlı olduğunu belirtiyorlar.

Konsorsiyum, tekstil endüstrisinde bütünsel bir yaklaşım ve zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bu, etkili döngüsel değer zincirlerinin geliştirilmesi, yenilikçi geri dönüşüm teknolojilerinin ölçeklendirilmesi ve geri dönüştürülmüş elyafların pazardaki bulunabilirliğinin artırılması için daha derin bir işbirliği ve bilgi alışverişi gerektirir.


Son olarak, konsorsiyum, AB politika yapıcılarıyla bir araya gelerek temel öğretileri paylaştı, halka açık seminerler düzenledi ve 'Dairesel Tekstillere Geçişi Sürdürmek' başlıklı bir beyaz kitap hazırladı. Bu kaynaklar ve diğer teknik incelemeler, Yeni Pamuk Projesi web sitesinde bulunabilir.


Comments


Top Stories

1/10
bottom of page