top of page
  • Yazarın fotoğrafıBi Moda Hayat

Watsons Türkiye İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımlayarak Sektöre Öncülük Ediyor

Watsons Türkiye, "Watsons İyilik Hareketi" çatısı altında yürüttüğü tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsayan ilk raporunu yayımladı. Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarını ele alan raporda, şirketin sera gazı emisyonlarını düşürme, sorumlu tüketimi teşvik etme ve sürdürülebilir ürün yelpazesini genişletme çabaları yer alıyor.

Watsons Türkiye, "Watsons İyilik Hareketi" çatısı altında yürüttüğü tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsayan ilk raporunu yayınladı. Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarını ele alan raporda, şirketin sera gazı emisyonlarını düşürme, sorumlu tüketimi teşvik etme ve sürdürülebilir ürün yelpazesini genişletme çabaları yer alıyor.
Watsons Türkiye İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımlayarak Sektöre Öncülük Ediyor

Sürdürülebilirlikte Sektöre Öncülük Ediyor

Güzellik ve kişisel bakım perakende sektöründe sürdürülebilirlik alanında öncü olan Watsons Türkiye, bu ilk raporuyla sektördeki diğer firmalara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor. "Watsons İyilik Hareketi" çerçevesinde hazırlanan raporda, şirketin 3 ana başlık altında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları detaylı bir şekilde anlatılıyor:


1- Çevresel Sürdürülebilirlik:

·  Sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %50,4 oranında azaltma hedefi: 

Watsons Türkiye, sera gazı emisyonlarını 2018 yılı baz alınarak 2030 yılına kadar %50,4 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.


·  Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı: 

Şirket, 2025 yılına kadar plastik ambalajlarında en az %20 geri dönüştürülmüş plastik içerik kullanmayı hedefliyor. 2022 yılında yürütülen geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarıyla 78 ton atık geri dönüştürülerek 1 milyon TL tasarruf edildi.


·  “Watsons İyilik Hareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor” projesi:

2022 yılında TEMA Vakfı ve ÇEKÜL iş birliği ile 76.580 fidan bağışlandı. Hedef 2030 yılına kadar 1 milyon fidan bağışı yapmak.


2- Toplumsal Sürdürülebilirlik:

Hayvan refahı çalışmaları:

"Watsons İyilik Hareketi Hayvan Sevgisini Büyütmeye Çağırıyor" projesi ile 2019'dan beri "Pati Dostu Watsons" uygulamasıyla hayvansever müşterilere ulaşıyor. Hedefi, 2030 yılına kadar 200 mağazaya kedi ve köpekler için kulübe, mama ve su kapları yerleştirilmesi


Kadın çalışan oranı ve kadın kooperatiflerinin ürünlerine destek ile ekonomik sürdürülebilirliğe katkı

Kadınların çalışma hayatında aldıkları destekler, onların gerek ekonomik gerekse psikolojik mücadelesinde önemli bir yere sahip. Watsons, kadın çalışan oranı ve kadın kooperatifleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle bu konuda da güçlü adımlar atıyor. 2022 yılında kadın çalışan oranının %80'e, kadın yönetici oranının ise %57'ye ulaştığı “Watsons İyilik Hareketi Kadın İstihdamını Artırmaya Çağırıyor” projesi kapsamında Watsons, kadın çalışan oranı %50'nin altında olan firmaları ziyaret ederek bu alana yatırıma da teşvik ediyor.


3- "Ekonomik Sürdürülebilirlik"te Sürdürülebilir Yaşam Ürünlerine Destek

Sera gazı emisyonlarını düşürme, sorumlu tüketimi teşvik etme ve sürdürülebilir ürün yelpazesini genişletme gibi taahhütler ve attığı adımlarla Watsons Sürdürülebilirlik çalışmalarına bütünsel bir yaklaşım sunuyor.


  • 2022'de %45 RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)  sertifikalı ürün oranı

  • Müşterilere 450'den fazla sürdürülebilir yaşam ürünü sunma

  • Sürdürülebilir yaşam ürün yelpazesini her yıl genişletme hedefi

  • Plastik tüketimini azaltma taahhüdü ile her yıl yeni hedeflerle yeşil adımları büyüteceğinin altını çiziyor.


Sürdürülebilirlik Raporu hakkında değerlendirmede bulunan Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş,

“Bilinçli tüketiciliğin, çevre yönetiminin ve toplumsal kaygıların ön safhalarda yer aldığı bir çağda şirket olarak, sorumlu kurumsal uygulamaları ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığı misyon edindik. Sürdürülebilirliğe olan sarsılmaz bağlılığımızı sergilemekle kalmayıp aynı zamanda bu hayati alandaki başarılarımızı, karşılaştığımız zorlukları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi özetleyen kapsamlı bir belge olan ‘Watsons Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2022'yi sunmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım perakendecisi olarak faaliyetlerimizin, çevre, çalışanlarımızın refahı, hizmet verdiğimiz toplumlar ve ekonomi üzerinde oluşturabileceği etkinin farkındayız. Bu rapor, karbon ayak izimizi en aza indirmeye, toplumsal refahı artırmaya ve yaşadığımız dünyaya olumlu katkıda bulunmaya yönelik sürekli çabalarımızın bir kanıtıdır. Raporda, tüm iş süreçlerimizde ve operasyonlarımızda atıkları azaltmaya, kaynakları korumaya ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye yönelik devam eden girişimlerimiz yer alıyor. Ayrıca çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza sürdürülebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kültürünü benimsetmek için ‘İyilik Hareketi' kapsamında yürüttüğümüz projelerimiz de bulunuyor. Sürdürülebilirlik raporumuzla sürekli iyileştirme taahhüdümüzü vurgulayarak sürdürülebilirlik çabalarımıza ilişkin şeffaf ve dürüst bir açıklama sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Watsons Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2022, şirketin resmi web sitesi ve https://www.watsons.com.tr/surdurulebilirlik-hedefleri adresinden erişilebilir.

Comments


Top Stories

1/21
bottom of page